Ideal

Jeugd schaatsen leaseplan

Jeugd schaatsen leaseplan

lease schaatsen zijn vanaf zaterdag 30 september 2017 af te halenlet op de schaatsen dienen voor het eind van de maand april  in geleverd  zijnschaatsen zijn af te halen tot 1 dec 2017 en  zolang de voorraad strekt

U kind nog in de groei?  

DAN HET:

M E E S T E R S P O R T
jeugd schaats leaseplan2 0 1 7/ 2 0 1 8
Ook dit seizoen kunt u voor u kinderen t/m 12 jaar schaatsen leasen

deze worden door ons aangepast en zodra deze te klein worden kunt u 

de schaatsen omruilen voor weer een passende maat zonder bijbetaling(dit word bepaald door een medewerker van Meestersport)

Type schaats het betreft hier lage noren 

Viking Junior beperkt aanwezig lease bedrag € 65,00  + borg € 65,00 (deze dient contant te worden betaald,dus geen pin)totaal 130,00


Meestersport lease bedrag   € 65,00 + borg  € 65,00(deze dient contant te worden betaald,dus geen pin)                               totaal 130,00

belangrijk: er is geen onbeperkte voorraad lease schaatsen dus op = op

voorwaarden Leaseplan:

 

Voorwaarden MEESTERSPORT jeugd leaseplan 2017-2018

 

De schaatsen mogen alleen door de persoon aan welke de schaatsen in eerste instantie zijn aangepast  gebruikt worden.

En zullen alleen kunnen worden omgeruild voor een passende maat voor

diezelfde persoon!( het bepalen van de  juistheid van de maat van de schaats zal ten allen tijden geschieden door een medewerker van de firma Meestersport)

 

De lease termijn duurt van 1 oktober 2017 t/m 31 maart 2018

 

Schaatsen dienen binnen 30 dagen na 31 maart 2018 (dus voor 1 mei 2018) terug gebracht te worden

Indien u na 30 dagen gerekend vanaf 31 maart (dus na 1 mei 2018)uw lease schaatsen retourneert,

zal er een bedrag van € 5,00 per week (of deel van een week) op uw borg in mindering worden gebracht

 

*U dient de leaseschaatsen in een verzorgde staat te retourneren

* Het risico van verlies en of diefstal is geheel voor uw rekening, in dat geval zal het gehele borg bedrag aan de firma MEESTERSPORT toekomen

 

U dient de schaatsen te retourneren incl de doos waarin deze worden meegegeven. Word de doos niet ingeleverd zal er € 5,00 statiegeld in rekening gebracht worden

LET OP           LET OP                 LET OP                LET OP
Het laten ronding slijpen en machinaal slijpen bij een andere firma dan Meestersport is niet toegestaan

Meestersport behoud zich het recht voor om bij in slechte staat verkerende leaseschaatsen een bedrag op uw borg in mindering te brengen.

Bedragen:

Niet te herstellen (kromme) ijzers:                               borg - 100%

Schoen onherstelbaar kapot:                                         borg - 100%

Onherstelbare roest schade op ijzers:                           borg   - 50%

Door ondertekenen van het lease contract gaat u akkoord met de als hierboven en op de achterzijde van dit formulier beschreven voorwaarden

Ps.

Bij het eerder dan de einddatum retourneren van de leaseschaatsen zal in geen geval het leasebedrag of een deel daarvan worden terug betaald aan de klant


p.s de schaatsen blijven ten alle tijden eigendom van de firma Meestersport


Er zijn geen producten in deze categorie.